Oslava 825 let Německého řádu

10.08.2015 20:51

825 let Německého řádu, Bouzov    V sobotu 25. května se česká provincie Německého řádu připojila k celořádovým oslavám 825. výročí jeho založení. Slavnostní bohoslužbě ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově předsedal pan velmistr Dr. Bruno Platter. Kromě řádových kněží, sester a familářů se jí zúčastnilo i mnoho dalších vážených hostů, především velmistr křižovníků Dr. Josef Šedivý, zástupci maltézských rytířů a další diecézní a řádoví kněží, starostové obcí Bouzov, Luká, Náměšť na Hané, Loučany, Měrotín, Litovel a zástupci místních institucí. Hudební doprovod zajistila opavská řádová konzervatoř.

    Pan velmistr shrnul ve svém kázání všechna jubilea, která si Německý řád v letošním roce připomíná – kromě výročí založení je to i 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI., 150 let od založení čestných rytířů a na Bouzově je třeba tradičně připomenout i osobnost posledního velmistra – rytíře, arcivévody Evžena Habsburského. Všechna výročí jsou propojena řádovým posláním – „léčit a pomáhat“ - následováním Krista a přinášením křesťanského poselství do světa. Ve svých životech se je snažili uskutečňovat řádoví zakladatelé, velmistři, kněží, sestry i familiáři. Pan velmistr poukázal na to, že Německý řád nezaložil ani žádný biskup nebo papež, ani žádný známý světec, ale „obyčejní“ obchodníci, kteří ve Svaté zemi chtěli pomáhat zraněným, nemocným nebo vyčerpaným poutníkům. Odpověděli na konkrétní požadavek své doby. Na počátku řádu stál jednoduchý polní lazaret, který poskytoval pomoc a útěchu všem, kdo jí potřebovali. A po 825 letech mluví současný papež František často o tom, že celá církev by měla být takovým „polním lazaretem“, stát lidem nablízku. V tomto smyslu je řádové poslání stále aktuální a moderní, zdůraznil otec velmistr.

    Po mši sv. zasadil pan velmistr, společně s bouzovským farářem a generálním radou P. Metodějem Hofmanem OT a  balleimeistrem Robertem Rácem FamOT, pamětní stromek před budovou fary.
Ve tři hodiny odpoledne byla na faře za hojné účastni veřejnosti otevřena výstava k 825. výročí založení Řádu. Panem velmistrem byla přestřižena páska a za doprovodu místní scholy vkročili první návštěvníci do místností, kde stojí panely zachycující bohatou historii, ale i současnost Německého řádu.

Výstava bude veřejnosti k dispozici až do září. Děkujeme panu Milanu Šilerovi za zapůjčení části exponátů. Součástí výstavy je i dřevěná maketa hradu Bouzova z Mohelnického betlému zapůjčená z mohelnické farnosti. Děkujeme panu Pavlu Nenovskému.


text P. Jakub Jírovec OT, cfr. Lubomír Macek FamOT, foto Pavel Nenkovský


Slavnosti se jako čestní hosté účastnili:
J.E. P. Dr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr , velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou
P. Mgr, David Kučerka, O.Cr. , Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Jáhen Mgr. Leoš Halbrštát , národní ředitel Papežských misijní děl 
fr. Karl Pemsl OT , vicepostulátor v procesu blahořečení služebnice Boží císařovny Zity
Jáhen MUDr. Caha , maltézský rytíř
MUDr. Jiří Štolpa , magistrální maltézský rytíř
Mgr. Marta Husičková, starostka Náměšť na Hané
Mgr. Miroslava Vaňková, starostka Měrotín
František Lakomý, starosta Luká
Ing. Zdeněk Potužák, starosta Litovel
Ing. Zdeněk Foltýn, starosta Bouzov
PhDr. Zuzana Šulcová, kastelánka Hradu Bouzov
Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka ZŠ Bouzov
Mgr. Miroslava Kurucová, zástupce ředitele Církevního gymnázia Německého řádu a Domu dětí a mládeže Německého řádu
Rodina Mornstein-Zierotin z Bludova
Sestry Karmelitky z Prahy a Luké
Sestry, bratři a familiáři Německého řádu z Čech, Slovenska a Rakouska

 

FOTOGALERIE

VIDEO ze sázení pamětního stromu