Články

Kázání Prof. Piťhy z bohoslužby 13. listopadu 2015

18.11.2015 20:45
Promluva na svátek sv. Anežky Přemyslovny  13.11.2015, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha    Liturgické texty: 1. čt: Jl 2,12-18; Žalm 103(102), 1-4,8-9,13-14,17-18a; 2. čt: 2.Kor 5, 20-6.2;  Evangelium Mt 25,31-46      Anežko svatá! Věrná...

Německý řád včera a dnes

19.02.2015 20:52
Poslední dobou se setkávám čím dál častěji s otázkami týkajícími se činností Německého řádu v českých zemích. Problematika je opakovaně negativně ovlivňována restitučními nároky Německého řádu, o nichž je mnohdy zkresleně informováno na základě ať již úmyslných nebo čistě z neznalosti šířených...

Vznik islámu a křížových výprav

13.01.2015 22:18
    Abychom řádně pochopili okolnosti vedoucí k vzniku křížových výprav, musíme začít od kořenů. To znamená, že se musíme ohlédnout o čtyři století zpět před I. křížovou výpravu:     Muhammad pocházel z méně významné větve kmene Kurajšovců. Narodil se...

Stavební činnost Německého řádu na Bouzově

10.08.2014 16:24
 

Hoch- und Deutschmeister Regiment

15.03.2014 20:37
Hoch- und Deutschmeister Regiment č.4 je pluk úzce spojený s naším Řádem. Pojďte se s námi krátce vydat do historie...   V 17. století bylo obvyklé označení „Regiment zu Fuß“ (pluk přesouvající se pěšky) pak následovalo jméno majitele pluku. Od roku 1717/18 se již nepoužívalo „zu Fuß“ a...

PÁR PŘIPOMÍNEK K ČLÁNKU, KDE VYSTUPUJE PAN POSLANEC VÁŇA. KDYŽ SE ŘEKNE "A" MUSÍ SE ŘÍCT I "B"...

20.11.2013 20:33
Reakce na článek: https://www.denik.cz/z_domova/byvaly-kastelan-bouzova-krivda-se-nemeckemu-radu-stala-ale-pred-rokem-1948-20131.html OTÁZKA: „Ministerstvo kultury musí žádost Německého řádu zamítnout, nemá podle mě jinou možnost," tvrdí Roman Váňa v rozhovoru pro Olomoucký deník. Proč si...

Represe - Milosrdná sestra Anežka Antonie Witková

Úvod

Milosrdná sestra Anežka Antonie Witková Autor: PhDr. Markéta Doležalová Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 převzato z www.deutscher-orden.cz   Obsah: Úvod   str. [ 1] 1. Mladá léta sestry Anežky a počátky jejího působení mezi Milosrdnými...

MLADÁ LÉTA SESTRY ANEŽKY A POČÁTKY JEJÍHO PŮSOBENÍ MEZI MILOSRDNÝMI SESTRAMI

Milosrdná sestra Anežka Antonie Witková   Autor: PhDr. Markéta Doležalová Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 převzato z www.deutscher-orden.cz      Anežka Witková se narodila 2. března 1894 v Hrabyni ve Slezsku. Její otec vlastnil...

ŘÁD NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ

Milosrdná sestra Anežka Antonie Witková Autor: PhDr. Markéta Doležalová Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 převzato z www.deutscher-orden.cz     Řád byl založen v r. 1190 v Akonu v dnešní Palestině při III. křížové výpravě jako špitální bratrstvo...

OKUPACE A PŮSOBENÍ SESTER V NEMOCNIČNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI

Milosrdná sestra Anežka Antonie Witková Autor: PhDr. Markéta Doležalová   Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 převzato z www.deutscher-orden.cz    Po obsazení zbytků Československé republiky v březnu 1939 okupanti, kteří chtěli podřídit výchovu dětí a...

LÉTA 1945 AŽ 1948

Milosrdná sestra Anežka Antonie Witková Autor: PhDr. Markéta Doležalová   Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 převzato z www.deutscher-orden.cz    Navzdory očekávání, že teď se vše obrátí k lepšímu, přineslo období po osvobození Československa...

AKTIVITY STÁTNÍ BEZPEČNOSTI PROTI MILOSRDNÝM SESTRÁM

Milosrdná sestra Anežka Antonie Witková Autor: PhDr. Markéta Doležalová Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 převzato z www.deutscher-orden.cz    S výše uvedenými majetkovými spory souvisejí i potíže, do kterých se dostala Anežka Witková a její spolusestry po...