Hoch- und Deutschmeister Regiment

15.03.2014 20:37

Hoch- und Deutschmeister Regiment č.4 je pluk úzce spojený s naším Řádem. Pojďte se s námi krátce vydat do historie...

 

V 17. století bylo obvyklé označení „Regiment zu Fuß“ (pluk přesouvající se pěšky) pak následovalo jméno majitele pluku. Od roku 1717/18 se již nepoužívalo „zu Fuß“ a ke jménu majitele pluku byl přiřazen název „Infanterie-Regiment“ (pěší pluk). Až do ztráty císařského titulu roku 1742 byly pluky označovány jako „císařské“. V krátkém mezidobí, kdy císařský titul patřil Bavorům, 1742 byly jednotky označeny jako „královsko-Uherské“. Až po opětovném získání titulu císaře Svaté říše římské bylo pro pluky zavedeno označení „císařsko-královský“.

 

 Pluk byl v roce 1696 sestaven na základě smlouvy mezi císařem Leopoldem I. a velmistrem Řádu německých rytířů Františkem Ludvíkem Pfalz-Neuburg a zprvu byl pojmenován „Pfalz-Neuburg-Teutschmeister". Brzy ale nesl název jen „Teutschmeister". " Pluk byl verbován ve Francích a shromáždil se ve Donauwörth, kde byl 3. června 1696 přijat do císařských služeb.

 

Pluk se zúčastnil velké turecké války a byl většinu času nasazen v Sedmihradsku (Transylvánii). Dne 11. Září 1697 se bil Teutschmeister-Regiment u Zenta ve své první velké bitvě. V bitvě u Zenta vybojovali císařské jednotky pod vrchním velením Evžena Savojského jedno z nejvýznamnějších vítěztví nad Osmanskou říší. Teutschmeister-Regiment se zde tak vyznamenal, že císař na základě zprávy prince Evžena zaslal dopis s díkem a uznáním na tehdejšího velitele pluku Damiana Huga svobodného pána Viermund zu Neersen. 

V sedmileté válce se pluk zúčastnil v roce 1757 bitvy u Kolína, načež se také 18. červen 1757 stal jeho slavnostním tradičním dnem. Po této válce, byl pluk přidělen do oblasti Wienerwald u Vídeňského předměstí k verbování nových rekrutů, načež se z něj časem vyvinul vídeňský domácí pluk. Po zavedení číslování pěších pluků v 1769, obdržel pluk číslo 4. Vlastníkem tohoto pluku byl vždy příslušný velmistr Německého řádu, jehož úřad by v období 1530-1929 hovorově označován jako "Hoch- und Deutschmeister". Tak bylo v roce 1814 jméno pluku oficiálně změněno na "Hoch- und Deutschmeister Regiment". Dodnes je pluk v rámci rakouské spolkové armády zachován.

 

 

Pokud o víkendu navštívíte Vídeň, můžete tam zhlédnout a poslechnout vystoupení plukovní kapely:

https://youtu.be/MsQOfjYJz9Q

 

 

Dále se můžete setkat s historickou vojenskou jednotkou "Historische Deutschorden-Compagnie zu Mergentheim e. V."

https://www.hdoc.de/#compagnie.html

 

V Čechách pak působí v rámci projektu vztahujícího se k výše jmenované bitvě u Kolína jednotka "IR Teutschmeister 1757":

https://youtu.be/3vXQ6yZoxmM

https://youtu.be/we2C3GrsaCQ - das gleiche nur DE sprachig

https://youtu.be/S7nDVTRvmfo

https://youtu.be/MakI5UXTeVs - das gleiche nur DE sprachig

 

PAMÁTNÍK REGOMENTU VE VÍDNI

Památník regimentu

 

BITVA U ZENTA

Bitva u Zenta

 

BITVA U KOLÍNA

Bitva u kolína